Flevokust

www.flevokusthaven.nl

https://www.youtube.com/watch?v=_ZKPjbON9to&feature=youtu.be

Rol van Cittanova: Hans de Groote is de afgelopen vijf jaar – twee dagen per week – door de gemeente Lelystad als projectmanager gebiedsontwikkeling ingeschakeld.

Ten noorden van Lelystad ligt Flevokust Haven: de multimodale binnenhaven met overslagkade en industrieterrein. Hier vindt zowel import als export van goederen plaats van en naar de grote (zee)havens. Flevokust Haven is een perfecte en duurzame vestigingslocatie. Bovendien zorgt de haven ook voor een boost van de Flevolandse economie en werkgelegenheid.

De haven is sinds 2018 operationeel. De containerterminal wordt geëxploiteerd door CTU. De haven maakt deel uit van de Northwest Corridor (Zeehaven Rotterdam-Utrecht- Tiel- Zeehaven Amsterdam-Lelystad). Het industrieterrein wordt in 2019 bouwrijp. Met de eerste bedrijven is reeds een intentieovereenkomst getekend.

Flevokust Haven is een duurzame gebiedsontwikkeling. De huidige fase betreft 48 hectare. Afhankelijk van het succes kan het gebied uitgebreid worden tot 165 hectare.

De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad ontwikkelen gezamenlijk Flevokust Haven. ENGIE is met haar op locatie aanwezige energiecentrale een belangrijke partner in de duurzame ontwikkeling.

De inzet van de provincie en de gemeente is om een gezamenlijk havenbedrijf op te richten die op afstand van de overheden verantwoordelijk wordt voor de exploitatie en verdere ontwikkeling van Flevokust Haven. In 2019 wordt verwacht dat de provincie en de gemeente besluiten gaan nemen over de activering van het havenbedrijf. Met de activering van het havenbedrijf rondt Hans zijn werkzaamheden voor Flevokust Haven af.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

24 mei 2019