Gebiedsplan Lelycentre

http://www.lelycentrebouwt.nl/

In de loop der tijd is er een structurele leegstand in kantoren ontstaan van circa 80.000 m2. Gelijktijdig verloederde het openbaar gebied.

Om de leefbaarheid van het gebied het Lelycentre te verbeteren hebben projectontwikkelaars, gemeente Lelystad en andere betrokkenen de handen ineen geslagen. Samen investeren in het oudste deel van Lelystad zodat bewoners en bezoekers daar op een prettige manier kunnen wonen, werken en verblijven.

Om handen en voeten aan die verbetering te kunnen geven, is in samenwerking met genoemde partijen een gebiedsplan gemaakt.

http://www.lelycentrebouwt.nl/We-bouwen-samen-aan-het-Lelycentre/Documenten/Gebiedsvisie-Lelycentre.html

Inmiddels (2019) zijn de eerste transformaties van leegstaande kantoren naar appartementen gestart.

Rol van Cittanova: Projectmanager vanuit de gemeente Lelystad en verantwoordelijk voor maken van gebiedsplan met projectontwikkelaars, eigenaren, woningbouwcorporatie, rijksvastgoed, gebruikers en omwonenden.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

16 april 2019