Hanzepark is een belangrijk strategisch onderdeel van de totale vernieuwing van het stadshart. Het vormt met zijn ligging in het centrum een overgangsgebied tussen de stad en het stadshart en wordt door het stedelijke wegennet goed ontsloten. Het stadscentrum met winkels, horeca, theater en stadhuis, ligt op loopafstand, evenals het waterrijke Bultpark. Op fietsafstand ligt de jachthaven, de kustboulevard, een golfbaan, het natuurpark en de Oostvaardersplassen. De plek in de stad kan worden gekenmerkt als een binnenstedelijke ontwikkelingslocatie waar dynamiek (werken in combinatie met wonen ) en rust (wonen en groen) als contrast, kwaliteit geeft. Aan de Noordzijde biedt het water en groen een goede woonkwaliteit. Aan de oostzijde wordt deze groenzone voortgezet langs de woonhoven. Het groene carré is de met bomen omzoomde ringvormige ontsluitingsstructuur van het stadshart. Het centraal gelegen stedelijk park, als verbindende schakel tussen het zuidelijk gelegen stedelijk deel en het noordelijk suburbane deel, is een openbare ruimte met volop gebruiksmogelijkheden. De centrale en in het oog springende ligging in stad biedt vele mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en concepten en is een interessante locatie om te bouwen. Dick Koster is als stedenbouwkundig verantwoordelijk voor het stedenbouwkundige plan.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

20 mei 2019