Doelstelling van het Stadshart is om het centrum weer aantrekkelijk te maken door in te zetten op de kernwaarden groen, lokaal en compact. Cittanova Planontwikkeling heeft namens de gemeente Lelystad het project en procesmanagement verzorgt voor het Stadshart. Onderdeel hiervan was onder andere het opnieuw positioneren van het stadshart en de bijbehorende kernwaarden, een vergroeningsplan voor de stadshart en het afbouwen van een bestaande grondexploitatie naar een exploitatie in deelgebieden.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

20 mei 2019