Hanzepark

Hanzepark

Hanzepark is een belangrijk strategisch onderdeel van de totale vernieuwing van het stadshart. Het vormt met zijn ligging in het centrum een overgangsgebied tussen de stad en het stadshart en wordt door het stedelijke wegennet goed ontsloten. Het stadscentrum met...
Stadshart

Stadshart

Doelstelling van het Stadshart is om het centrum weer aantrekkelijk te maken door in te zetten op de kernwaarden groen, lokaal en compact. Cittanova Planontwikkeling heeft namens de gemeente Lelystad het project en procesmanagement verzorgt voor het Stadshart....
Stadhuisplein stadshart

Stadhuisplein stadshart

Het Stadhuisplein van Lelystad heeft in 2015 een complete metamorfose ondergaan. Het eerst wat saaie plein moest een plek worden waar zowel bezoekers van buitenaf als de inwoners van Lelystad graag komen. Cittanova Planontwikkeling heeft het proces van aanbesteding...
Gebiedsplan Lelycentre

Gebiedsplan Lelycentre

http://www.lelycentrebouwt.nl/ In de loop der tijd is er een structurele leegstand in kantoren ontstaan van circa 80.000 m2. Gelijktijdig verloederde het openbaar gebied. Om de leefbaarheid van het gebied het Lelycentre te verbeteren hebben projectontwikkelaars,...